Poistumisturvallisuusselvitys

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 edellytetään laadittavaksi rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa erityinen poistumisturvallisuusselvitys henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä.

Jo käytössä oleviin kohteisiin, jotka kuuluvat poistumisturvallisuusselvityksen laatimisvelvollisuuden piiriin, mutta joihin sitä ei ole rakennuksen suunnittelun yhteydessä laadittu, tehdään turvallisuusselvitys pelastussuunnitelman osaksi jälkikäteen.

Poistumisturvallisuusselvitys tarkoittaa toimintakyvyltään alentuneiden asukkaiden tai potilaiden omatoimisen selviytymisen ja avuntarpeen sekä henkilökunnan ja pelastuslaitoksen pelastajien toimintavalmiuden analysointia tulipalotilanteessa. Mikäli kyvyt ja valmiudet eivät ole kaikissa tilanteissa riittäviä takaamaan asukkaiden tai potilaiden paloturvallisuutta, parannetaan auttajien toimintavalmiuksia tai kohotetaan rakennuksen paloteknistä suojaustasoa poistumisturvallisuusselvityksen pohjalta riittävälle tasolle.

Tyypillisiä poistumisturvallisuusselvityskohteita ovat vanhusten ja muiden erityisryhmien palvelutalot, dementiakodit, ryhmäasunnot, hoitokodit, senioriasunnot ja vastaavat tilat sekä sairaalat ja vanhainkodit.

Laadimme poistumisturvallisuusselvityksen yhteistyössä toiminnanharjoittajan ja alueen pelastusviranomaisten kanssa. Poistumisturvallisuusselvitykseen liitetään tarpeen mukaan kohdekohtainen pelastuslaitoksen toimintavalmius – sekä pelastamisaikalaskelma.

Hinta alkaen 600 € (alv 0%) riippuen hoitolaitoksen koosta ja toiminnasta.

Pyydä tarjous 

Design Madeby.net