Pelastussuunnitelma

Laadimme yrityksille, laitoksille ja kiinteistöille pelastuslain edellyttämiä pelastussuunnitelmia.

Pelastuslaki edellyttää, että jokainen yritys ja laitos varautuvat ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen sekä omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin. Kiinteistön omistajan ja toiminnan harjoittajan vastuulla on, että kiinteistön turvallisuusjärjestelyt ovat kunnossa. Pelastussuunnitelmassa kartoitetaan yrityksen, laitoksen tai kiinteistön toiminnasta aiheutuvat riskit ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi.

Pelastussuunnitelmassa selvitetään

  • Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
  • Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet
  • Suojeluhenkilöstön varaaminen ja kouluttaminen
  • Muun henkilöstön perehdyttäminen turvallisuussuunnitelmaan
  • Tarvittava suojelumateriaali
  • Suunnitelma toiminnasta erilaisissa vaara-, onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kiinteistön / yrityksen nimetyn turvallisuushenkilöstön kanssa. Teemme suunnitelmat myös taloyhtiöille.

Hinta alkaen 700 € (alv 0%) riippuen kiinteistön / yrityksen koosta ja toiminnasta.

Hinta taloyhtiöille alkaen 400 € (alv 0%) riippuen taloyhtiön koosta.

Pyydä tarjous

Design Madeby.net