Paloturvallisuuskoulutus

Kaikki paloturvallisuuskoulutuksemme on kohde- ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä, perustuen toimintaan ja olosuhteisiin yrityksen tiloissa. Toteutamme koulutuksen asiakkaan tarpeiden ja käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Paloturvallisuuskoulutuksemme koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön harjoituksista. Koulutuspaketit on suunniteltu niin työpaikkojen turvallisuusorganisaatiota kuin henkilöstöä ajatellen. Se antaa osallistujille valmiudet turvallisen työskentely ympäristön luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Teoriatunneilla annetaan kiinteistön käyttäjille tietoa rakennuksen paloturvallisuusratkaisuista ja päivittäisestä paloturvallisuuden ylläpidosta. Paloturvallisuuden vuoksi on usein tehty kalliitakin rakenteellisia ratkaisuja, joiden tarkoituksena on antaa aikaa omatoimiseen pelastautumiseen, rajoittaa vahinkojen laajuutta sekä helpottaa pelastus- ja sammutustöitä. Kiinteistön käyttäjät eivät useinkaan tiedä näistä ratkaisuista ja niiden merkityksestä. Koulutuksen tavoitteena on saada osallistujat ymmärtämään, mikä merkitys omalla toiminnalla on kokonaisturvallisuuden kannalta.

Oppitunneillamme saadaan käsitys tulipalojen yleisimmistä syttymissyistä, palon kehittymisestä ja opitaan miten onnettomuustilanteessa tulee toimia. Yrityksen tiloissa voidaan tehdä turvallisuuskierros, jonka avulla tutustutaan oman työpaikan turvallisuusjärjestelyihin kuten esim. palo-osastoinnin ratkaisuihin, uloskäytäviin ja kiinteistöstä löytyvään alkusammutuskalustoon.

Koulutustilaisuus päätetään alkusammutusharjoitukseen, jossa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus sammuttaa palo sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella turvallisissa olosuhteissa ammattilaisen opastuksella.

Pyydä tarjous

Esimerkkejä yleisimmistä paloturvallisuuskoulutuksista ja niiden sisällöstä ja hinnoista:

 

Alkusammutuskoulutus

Koulutukseen sisältyy alkusammutusvälineiden käyttökoulutus sekä käytännön sammutusharjoitus.

Alkusammutusharjoittelu toteutetaan nykyaikaisilla harjoitusvälineillä, jotka eivät aiheuta savu- / hajuhaittoja ympäristöön. Alkusammutusharjoitus voidaan toteuttaa turvallisesti ja ympäristöystävällisesti asiakkaan pihalla tai parkkipaikalla.

Koulutukseen ei sisälly teoriakoulutusta.

Harjoitusvälineinä ovat:

 • Käsisammutin
 • Sammutuspeite

Hinta alkaen 400 € (alv 0%)

Hinta sisältää 1h koulutuksen max. 25 henkilölle.

 

Paloturvallisuuskoulutus 3,5h

Soveltuu koko henkilöstön koulutukseen tai yrityksen suojeluorganisaation kouluttamiseen.

Koulutukseen kuuluu 2,5h teoriaosuus paloturvallisuudesta ja 1h käytännön harjoittelu alkusammutusvälineillä.

Ennen koulutusta suoritetaan asiakkaan kiinteistössä riskikartoitus, jonka avulla kartoitetaan toimintaan liittyvät riskit. Riskikartoituksessa saatujen tietojen pohjalta muokataan tarvittaessa paloturvallisuuskoulutuksen sisältöä.

Teoriaosuudessa käsitellään yrityksen, yhteisön tai hoitolaitoksen jokapäiväiseen toimintaan liittyviä riskejä, riskien ehkäisyä ja toimintatapoja, jos tilanne etenee esim. tulipaloksi.

 • Tulipalon kehittyminen
 • Riskit ja niiden ennaltaehkäisy
 • Rakenteelliset paloturvallisuusratkaisut
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Poistuminen ja pelastaminen
 • Hätäilmoitus
 • Alkusammutusvälineet

Käytännön alkusammutusharjoituksessa jokainen koulutukseen osallistuva pääsee käytännössä harjoittelemaan alkusammutusta.

Alkusammutusharjoittelu toteutetaan nykyaikaisilla harjoitusvälineillä, jotka eivät aiheuta savu- / hajuhaittoja ympäristöön. Alkusammutusharjoitus voidaan toteuttaa turvallisesti ja ympäristöystävällisesti asiakkaan pihalla tai parkkipaikalla.

Harjoitusvälineinä ovat:

 • Käsisammutin
 • Sammutuspeite

Hinta 800 € (alv 0%)

Hinta sisältää riskikartoituksen asiakkaan kiinteistössä, 2,5h teoriaosuuden paloturvallisuudesta, 1h käytännön alkusammutusharjoittelun max. 25 henkilölle.

Design Madeby.net