Käsisammuttimien tarkastus

Sammuttimen tarkastuksella varmistetaan käsisammuttimen toimintakunto. Käsisammutinten tarkastus ja huolto on säädöksin säädeltyä toimintaa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007). Tarkastamme kaikki hyväksytyt sammutinmerkit ja -mallit.Tarkastamme ja koeponnistamme myös kiinteistöjen pikapalopostit. 

Käsisammutin tulee tarkastaa

Vuoden väliajoin, kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle ja lämpötilojen vaihteluille: kuten esimerkiksi veneissä, matkailuautoissa ja –vaunuissa olevat sekä ajoneuvoissa olevat sammuttimet

Kahden vuoden väliajoin, kun sammutin on kuivassa, tasalämpöisessä sisätilassa

Sammuttimien tarkastukset suoritamme asiakkaan luona. Huoltosopimusasiakkaidemme tarkastukset teemme asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti määrävälein.

Pyydä tarjous 

 

 

 

Design Madeby.net